Potrebujete poradiť s výberom dlažby do vášho priestoru? Volajte zákaznícky servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v čase od 6:00 - 15:00.
VZORKA ZADARMO

Vodivé podlahy: Bezpečné riešenie v prostrediach s rizikom výbuchu podľa ATEX

Prevádzky, ktoré operujú v prostrediach s rizikom výbuchu, čelia jedinečným výzvam v oblasti bezpečnosti a ochrany zamestnancov a zariadení. Jedným z kritických faktorov je voľba správnej podlahy, ktorá minimalizuje riziko vzniku nebezpečných situácií. Čím sa riadiť pri ich výbere a čo výber ovplyvňuje?

Výbušné prostredie

Riziko výbuchu sa týka všetkých prevádzok a zariadení, kde môže vzniknúť výbušná atmosféra. Výbušná atmosféra vzniká vtedy, keď sa nebezpečné látky v podobe plynov, pár alebo prachu zmiešajú so vzduchom. Takáto zmes sa za určitých podmienok (keď nie je prachu ani veľa, pretože vtedy nemá oheň dostatok vzduchu pre horenie, a naopak ani málo, kedy nemá čo horieť)  môže vznietiť a spôsobiť obrovské škody.

Riziko výbuchov nie je len v rafinériách a chemických závodoch, ale aj v priestoroch, kde by ste to možno nepredpokladali. Medzi takéto priestory patria aj potravinársky priemysel, najmä mlyny, sklady obilia, výroby cukru, či sklady múky. Rovnako tak farmaceutický priemysel, kde sa na výrobu liekov používajú prchavé chemikálie, či textilný priemysel, kde sa vyrábajú syntetické vlákna, alebo sa jednoducho manipuluje s textíliami.

Vo všetkých týchto priestoroch môže nastať situácia, kedy je v ovzduší určité množstvo prachu alebo plynov, ktoré môže zapáliť aj malá iskra v podobe statického výboja. Nevinná iskra, ktorá by v normálnych podmienkach spôsobila len „kopnutie“ osoby pri dotyku s kľučkou na dverách, môže spôsobiť obrovské škody.

Ako minimalizovať riziko vzniku elektrostatického výboja?

Elektrostatický výboj vzniká, keď je v ľudskom tele nahromadený príliš veľký elektrický náboj. Vedeli ste o tom, že ľudské telo sa môže nabiť na náboj veľký až 35 000 V? Chôdza po koberci či plastovej podlahe, alebo manipulácia s plastovým vreckom vás môže nabiť už na náboj 10 000 V. Už pri veľkosti náboja zhruba 7 000 V vzniká pri dotyku s vodivým materiálom iskra, ktorá môže byť v priestoroch s výbušným prostredím fatálna.

Riziko vzniku náboja však viete efektívne minimalizovať inštaláciou vodivej podlahy. Tie kvalitné majú dve funkcie:

 1. efektívne odvádzajú elektrický náboj do uzemnenia budovy,
 2. zabraňujú akumulácii elektrického náboja na osobe.

Materiály, z ktorých je podlaha vyrobená musia spĺňať špecifické požiadavky na elektrickú vodivosť, mechanickú a chemickú odolnosť, aby zabezpečili bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Kľúčové kritéria kladené podlahy určené do výbušného prostredia

 1. Antistatické alebo vodivé vlastnosti:
  materiál podlahy musí byť schopný odvádzať elektrostatický náboj, aby sa zabránilo jeho hromadeniu a vzniku iskier.
  – elektrický odpor podlahy by mal byť v rozmedzí 106 až 109 ohmu pre disipatívne podlahy a menej ako 106 ohmu pre vodivé podlahy.
 2. Mechanická odolnosť:
  – musia byť dostatočne pevné a odolné voči opotrebeniu, aby vydržali prevádzkové zaťaženie a zabránili vzniku poškodení, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť.
 3. Chemická odolnosť:
  – musia odolávať chemikáliám, ktoré môžu byť prítomné v prostredí, aby sa zabránilo degradácii materiálu a udržali jeho vlastnosti.
 4. Neiskrivý materiál:
  – musia byť navrhnuté tak, aby nevytvárali iskry ani pri mechanickom náraze alebo opotrebení.

Najčastejšie materiály pre podlahy do výbušného prostredia

 • Antistatické epoxidové živice

Epoxidové podlahy s antistatickými vlastnosťami sú menej častým riešením v priemyselných prostrediach. Tieto podlahy sa ľahko a jednoducho čistia, sú však menej odolné a v prípade poškodenia je veľmi komplikovaná oprava. Ich nevýhodou je aj nutnosť dokonalo pripraveného povrchu, ich zhotovenie je časovo náročné, a sú na to nutné špeciálne stroje, čo sa prejavuje vo vysokej obstarávacej cene.

 • Antistatické vinylové krytiny

Vinylové podlahy sú zväčša odolné voči chemikáliám a mechanickému opotrebeniu. Inštalácia vinylových pásov o šírke 2 m je zvyčajne komplikovanejšia a vyžaduje prázdny priestor, čo je v prípade rekonštrukcie zdĺhavé a zvyšuje náklady na samotnú rekonštrukciu. Navyše je nutné celopodlepenie, čo znemožňuje jej presun do iných priestorov. V prípade prenajatých priestorov vyžaduje jej odstránenie vyššie náklady spojené s úpravou priestor do pôvodného stavu.

 • Antistatické alebo vodivé PVC dlaždice

PVC dlaždice s antistatickými vlastnosťami poskytujú dobrú ochranu proti elektrostatickým nábojom, sú odolné voči chemikáliám a mechanickému poškodeniu. Jednoducho sa čistia, v prípade poškodenia je možné konkrétnu dlaždicu rýchlo a jednoducho vymeniť, nevyžadujú si podlepenie a zvyčajne sa kladú voľne. Ich kladenie je možné za plnej prevádzky čo šetrí náklady na vypratanie priestoru a nutné odstavenie výroby/prevádzky. V prípade premiestnenia prevádzky je možné dlaždice rozobrať a znovu zostaviť na novom mieste.

 • Špeciálne betónové zmesi

Betónové podlahy môžu byť upravené antistatickými prísadami alebo povrchovými nátermi, aby poskytovali požadované elektrické vlastnosti a mechanickú odolnosť. Ich aplikácia je náročná na presnosť a spracovanie a vyžaduje si profesionálnu inštaláciu.

Záver

Podlahy určené do výbušného prostredia musia byť vyrobené z disipatívnych, alebo v lepšom prípade z vodivých materiálov, ktoré sú odolné voči mechanickému opotrebeniu a chemickým látkam. Použitie správnych materiálov a dodržiavanie príslušných noriem je kľúčové pre zaistenie bezpečnosti v takýchto prostrediach.

Tip pre odborníkov – normy, ktorými sa riadiť

Smernica ATEX (ATmosphères EXplosibles) je rámec právnych predpisov Európskej únie, ktorý upravuje bezpečnosť výrobkov, ochranných systémov a zariadení určených na použitie v priestoroch s rizikom výbuchu. Tieto predpisy majú za cieľ minimalizovať riziko vzniku výbuchu zápalných plynov, pár alebo prachu v priemyselných prostrediach.

Štandardný spôsob splnenia požiadaviek smernice ATEX na bezpečnosť elektrických zariadení a ochranných systémov určených pre použitie v priestoroch s rizikom výbuchu definuje harmonizovaná norma EN 60079-0 Výbušné atmosféry.

Táto norma je dôležitou súčasťou implementácie smernice ATEX, pretože poskytuje presné technické požiadavky, ktoré musia byť dodržiavané v rámci európskej legislatívy. Výrobcovia elektrických zariadení a ochranných systémov musia dodržiavať požiadavky tejto normy, aby mohli získať zhodu so smernicou ATEX a uviesť svoje výrobky na trh v rámci Európskej únie.

Pre podlahy platia špecifické požiadavky definované v nasledujúcich smerniciach:

 1. EN 60079-0 a EN 60079-15: Tieto normy stanovujú všeobecné požiadavky na elektrické zariadenia a ochranné systémy v prostrediach s rizikom výbuchu. Zaoberajú sa aj elektrickými vlastnosťami vodivých podláh a ich schopnosťou odvádzať elektrostatický náboj.
 2. EN 1081: Táto norma určuje požiadavky na elektrický odpor podlahových krytín, čo je kľúčovým parametrom pre vodivé podlahy. Definuje postupy na meranie elektrického odporu a určuje požadované hodnoty v rámci bezpečných parametrov.

Pre viac informácií, technické špecifikácie alebo individuálnu ponuku kontaktujte našich odborníkov. Sme pripravení pomôcť vám nájsť najlepšie podlahové riešenie, ktoré bude spĺňať špecifické požiadavky vášho priemyselného priestoru.

Fortelock ESD

Vzorka podlahy zadarmo

Chcem vzorku