Školské priestory, Liberec

Betónová podlaha sa opäť opotrebovala a bolo ju treba opraviť. Bol to opakujúci sa problém v dielni na strednej škole v Liberci. Ale tentoraz sa už nepokladala nová betónová podlaha, ale našlo sa iné riešenie. Dlažba Fortelock Light znamenala opravu podlahy v krátkom čase a svojpomocne. Viac ako 500 m2 sa položilo na pôvodnú podlahu. Systém zámkov zabezpečuje pevnosť a súdržnosť jednotlivých dielov dlažby a podlaha už niekoľko rokov odoláva vysokému počtu študentov.

Názor klienta:

V našich školských dielňach sme mali opakovane popraskanú podlahu, odlupujúci sa epoxid a pokládkou Fortelockom sa tak vyriešil problém bez zvyšovania nákladov na ďalšie opravy bez jasného výsledku.
Potrebovali sme novú podlahu v učňovských dielňach odborov tesár, stolár, inštalatér, klampiar
a elektromechanik, kde je záťaž na priemernej úrovni. Pri Fortelocku nám okrem vyriešenia niekoľkých už spomínaných problémov, vyhovovala aj
rýchla a jednoduchá pokládka urobená vlastnými kapacitami a prijateľná cena. Budú to už štyri roky a nemáme s ňou žiadny problém.

Vedúci technicko-hospodárskej správy

Detaily realizácie
Realizácia pre stredná škola
Lokalita Liberec
Plocha 490 m2
Použitý materiál Fortelock Light 2050 Grey
Rok realizácie 2012

Máte záujem? Napíšte nám…