Podzemné garáže

Bezpečnostné označenie aj na podlahe, zjednodušenie parkovania a jednoliaty povrch. To realizátori docielili vďaka kombinácii žltej (Yellow) a šedej (Grey) PVC dlažby Fortelock pri renovácii parkovacej plochy pre osobné vozidlá. Využitie PVC dlažby v podzemných garážach je účinné nielen z pohľadu rýchlej rekonštrukcie alebo výmeny dielov, ale aj s ohľadom na únik prevádzkových kvapalín, ktoré možno ľahko odstrániť.

Detaily realizácie
Realizácia Podzemné garáže, Varšava
Lokalita Poľsko
Plocha 100 m2
Použitý materiál Fortelock 2020 Grey, Fortelock 2025 Yellow
Rok realizácie 2016

Máte záujem? Napíšte nám…