Výroba, Česko

Náš ďalší zákazník zahajoval výrobu elektrobicklov a v tejto súvislosti potreboval rekonštruovať starú podlahu v existujúcich výrobných priestoroch. Aké alternatívy zvažoval a čo ho presvedčilo pre výber PVC dlažby Fortelock?

 

Potreba novej podlahy a jej výber

Dôležitou požiadavkou zákazníka, ktorá ovplyvnila výber novej podlahy, bola dostatočná mäkkosť podlahy. Aby pri prípadnom páde súčiastok či celých bicyklov nedošlo k ich poškodeniu. Klasická betónová podlaha teda neprichádzala do úvahy.

Ďalšími požiadavkami na novú podlahu boli ľahká údržba a čistenie či zateplenie podlahy. Stará podlaha sa udržiavala ťažko a bola studená. Týmto krokom chcel klient spríjemniť pracovné prostredie zamestnancom.

Podľa vlastných slov teda hľadal „gumové dlaždice“, ktorými by šlo prekryť pôvodný podklad a spĺňali by vyššie uvedené požiadavky. Pri výbere sa klient rozhodoval medzi troma výrobcami.

Dôvody pre Fortelock

O produkte Fortelock sa klient dozvedel na našich internetových stránkach. Nakoniec rozhodla najmä cena, jednoduchosť a rýchlosť inštalácie a možnosť demontáže v prípade sťahovania: „Pre nás to ale bola asi jediná vhodná možnosť. Pokiaľ chcete dávať betónovú podlahu, musíte ju navýšiť aj o niekoľko centimetrov. To pre nás nebolo relevantné.

Ďalšie požiadavky na podlahu

Okrem materiálu, ktorý bol hlavným kritériom pri výbere, bola pre klienta dôležitá aj cena, rýchlosť realizácie, možnosť samo inštalácie a rozoberateľnosť podlahy: „To, že si podlahu môžeme spraviť sami, bolo pre nás určite dôležité. Za prvé to bolo z hľadiska toho, ž naši pracovníci neboli pracovne dostatočne vyťažení a za druhé, tým, že sme si podlahu mohli položiť sami, to malo vplyv aj na výslednú cenu.

Inštalácia a položenie dlažby Fortelock

Možnosť položenie svojpomocne bolo pre klienta veľkou výhodou. Samotná montáž, ktorú realizovalo 5 zamestnancov, trvala len pár hodín a nenastali žiadne komplikácie. Celkovo nebola montáž nijak zložitá: „Potom, čo sme to položili, sme na vrchnú vrstvu nič ďalšieho nedávali. Nechali sme to čisto tak.

Spokojnosť s Fortelock

Na Fortelocku si klient cení najmä lepšiu údržbu a tepelnú izoláciu na rozdiel od klasických keramických dlaždíc. Fortelock je podľa neho bezpečnejší, má lepší povrch a pocitovo je príjemnejší než pôvodná dlažba: „Ak by nám elektrobicykel padol na zem, neodre sa, bicykle sa nezničia.

Detaily realizácie
Realizácia pre Majiteľ firmy zaoberajúcej sa výrobou elektrobicyklov
Lokalita Česko
Plocha 110m2
Použitý materiál Fortelock ECO Black
Rok realizácie 2017